SØKNAD OM PARKERING AV BÅTHENGER

Her kan du laste ned vårt skjema hvis du ønsker å søke om båtplass i bobleanlegg eller ønsker parkering av din båthenger. Vi minner om at søknadsfristen er 1. september!

Andelseiere er prioritert innen søknadsfristens utløp.
Vennligst fyll ut skjemaet, og returner det til Gyssestad Båtforening.

Last ned søknadsskjema for PARKERING AV BÅTHENGER her i Pdf-format!
Last ned søknadsskjema for PARKERING AV BÅTHENGER her i Excel-format!

Excel-skjemaet kan fylles ut på pc´en og sendes som vedlegg i en e-post til oss.
Pdf-dokumentet kan fylles ut på pc´en men må printes ut og sendes per post/fakses. Har du derimot fullversjonen Adobe Acrobate installert på din pc, kan du sende det som vedlegg i en e-post til:
post@gyssestad.no

 

Skjemaet er i PDF format. Med den gratis Acrobat Reader®-programvaren kan du vise og skrive ut Adobe PDF-filer.

 

 

VI TENKER PÅ DIN SIKKERHET!

Gyssestad er overvåket hele døgnet.
Vi har Securitasvakter og videoovervåking av havna.


Gyssestad båtforening
Sandviksveien 230 | P.B 105 | 1341 Slependen | Tel: 67 54 30 10 | E-post: klikk her!
Copyright 2009 FreshFront Ltd